تحلیل روزانه بیت کوین 1399/10/11

با عبور قیمت از بالاترین قیمت روز گذشته باز هم شاهد افزایش قیمت در نمودار بودیم. این فرمول میتواند برای روزهای آینده همچنان ادامه داشته باشد. عبور قیمت از بالاترین قیمت روز گذشته فرصت برای انجام خرید در اختیار ما قرار می دهد. در حال حاضر احتمال یک ریزش اصلاحی تا قیمت 31800 را خواهیم داشت.

توجه داشته باشید تحلیل فوق نظر و بررسی تیم تحلیل صرافی معتبر ارزهای دیجیتال بیت نوین می باشد و این مجموعه هیچگونه مسولیتی در قبال این تحلیل نخواهد داشت.

تحلیل روزانه بیت کوین 1399/10/11

با توجه به الگویی کلاسیک کندل استیک شکل گرفته در صورت عبور قیمت از هر سمت این الگو می توان وارد معامله مربوطه شد.

تحلیل روزانه بیت کوین 1399/10/14

احتمال نوسانات در محدوده 31700 الی 34400 برای قیمت بیت کوین وجود دارد