تحلیل روزانه بیت کوین 1399/10/14

در صورت بسته شدن قیمت در محدوده مقاومتی 33300 و تشکیل الگو کندل استیک از جنس دوجی احتمال صعود تا قله روز گذشته وجود دارد. در صورت عبور از این مقاومت هدف رسیدن به قیمت 31600 می باشد.

توجه داشته باشید تحلیل فوق نظر و بررسی تیم تحلیل صرافی معتبر ارزهای دیجیتال بیت نوین می باشد و این مجموعه هیچگونه مسولیتی در قبال این تحلیل نخواهد داشت.

 

تحلیل روزانه بیت کوین 1399/10/11

روند صعودی همچنان روند قالب در نمودار معاملات بیت کوین می باشد. بعد از هر ریزش فرصت برای خرید وجود دارد.

تحلیل روزانه بیت کوین 1399/10/15

ادامه ریزش قیمت بیت کوین تا خط روند صعودی ادامه دارد در صورت عبور قیمت از خط روند و در مرحله بعد عبور از آخرین کف معتبر 29700 می توان روند نزولی را برای ارز دیجیتال بیت کوین متصور شد.