تحلیل روزانه بیت کوین 1399/10/22

به دلیل تقاضای بالا و سرعت گرفتن نوسانات احتمال اینکه تمامی موجهای پیش بینی شده در تصویر فوق به ترتیب اتفاق نیافتد وجود دارد. در کل ورود به فاز اصلاحی و کف سازی برای صعود مجدد تحلیل کلی ما برای آینده قیمت بیت کوین می باشد. قیمت 29800 نقش مقاومتی در برابر این روند نزولی ایفا میکند. ورود به معاملات فروش با سودهای کوچک و آماده شدن برای صعود بلند مدت تر می تواند سناریو معاملاتی مناسبی باشد.

توجه داشته باشید تحلیل فوق نظر و بررسی تیم تحلیل صرافی معتبر ارزهای دیجیتال بیت نوین می باشد و این مجموعه هیچگونه مسولیتی در قبال این تحلیل نخواهد داشت.

تحلیل روزانه بیت کوین 1399/10/15

ادامه ریزش قیمت بیت کوین تا خط روند صعودی ادامه دارد در صورت عبور قیمت از خط روند و در مرحله بعد عبور از آخرین کف معتبر 29700 می توان روند نزولی را برای ارز دیجیتال بیت کوین متصور شد.

تحلیل روزانه بیت کوین 1399/10/27

نوسانات قیمت بیت کوین در طول هفته مشابه تحلیل با شدت بیشتری ادامه داشت. برای چند روز آینده درجا زدن قیمت مجدد سناریو غالب در قیمت بیت کوین می باشد.