تحلیل روزانه بیت کوین 1399/10/27

خرید در کف ها و فروش در سقف استراتژی این چند روز می باشد در صورت عبور قیمت از قیمت 42 هزار دلار احتمال صعود چند روزه برای بیت کوین می باشد. تا آن موقع قیمت در محدوده 30 تا 40 هزار دلار در حال نوسان با شیب نزولی خواهد بود.

توجه داشته باشید تحلیل فوق نظر و بررسی تیم تحلیل صرافی معتبر ارزهای دیجیتال بیت نوین می باشد و این مجموعه هیچگونه مسولیتی در قبال این تحلیل نخواهد داشت.

تحلیل روزانه بیت کوین 1399/10/22

با توجه به حجم تقاضای بالا در بازار ارزهای دیجیتال شاهد افزایش قیمت در هفته گذشته برای بیت کوین بودیم

تحلیل روزانه بیت کوین 1399/11/08

در صورت شکست قیمت ۳۰ هزار دلار احتمال شکل گیری روند نزولی در قیمت بیت کوین وجود دارد.