تحلیل روزانه بیت کوین 1399/11/16

تمامی نوسانات قیمت بیت کوین، در بیست روز گذشته دقیقا طبق تحلیل ارایه شده توسط تیم تحلیل صرافی معتبر ارزهای دیجیتال بیت نوین در حال تغییر هست. در صورت بسته شدن کندل روزانه به صورت دوجی و با تقویت ریزش قیمت اونس جهانی می توان امید داشت آخرین مرحله ریزشی هم به وقوع بپیوندد.

توجه داشته باشید تحلیل فوق نظر و بررسی تیم تحلیل صرافی معتبر ارزهای دیجیتال بیت نوین می باشد و این مجموعه هیچگونه مسولیتی در قبال این تحلیل نخواهد داشت.

تحلیل روزانه بیت کوین 1399/11/11

نوسانات در دامنه 38 هزار تا 29 هزار ادامه دارد.شیب روند کلی فعلی به صورت نامحسوس نزولی می باشد.

تحلیل روزانه بیت کوین 20 بهمن 1399

توییت ها و اخبار سرمایه گذاری عامل افزایش قیمت بین کوین در 5 روز گذشته بوده اند.