تحلیل روزانه بیت کوین 13 اسفند 1399

همچنان که در تحلیل قبل اعلام شد، والها و سرمایه دارهای عمده بیت کوین در یک حرکت انفجاری قیمت را به شدت به سمت پایین هدایت کردند و توانستند در قیمت های پایین بیت کوین را خرید کنند.

رشد قیمت و رسیدن به 56000 دلار و صبر برای عبور قیمت از این محدوده اولین سناریو محتمل پیش رو هست و در طرف دیگر حرکت مجدد به سمت 42000 دلار و جمع کردن بیت کوین در قیمت پایین سناریو دوم می باشد. 

توجه داشته باشید تحلیل فوق نظر و بررسی تیم تحلیل صرافی معتبر ارزهای دیجیتال بیت نوین می باشد و این مجموعه هیچگونه مسولیتی در قبال این تحلیل نخواهد داشت.

تحلیل روزانه بیت کوین 02 اسفند 1399

همچنان صعود با قدرت روند فعلی و آتی بیت کوین می باشد.

تحلیل روزانه بیت کوین 13 فروردین 1400

تعطیلات نصف و نیمه عید پاک در اروپا و اخبار اشتغال آمریکا فرصت مناسبی برای رشد قیمت بیت کوین.