تحلیل روزانه بیت کوین 1399/10/02

نوسان قیمت ارز دیجیتال بیت کوین در دو روز گذشته محدود به حرکت در بین دو قیمت 23200 تا 22350 بود تا جایی که شکل 

کندل روزانه روز دوشنبه به صورت کندل دوجی Doji بسته شد. و این نشان از تردید در بین معامله گران نسبت به ادامه روند نزولی 

یا احتمال اصلاح قیمت و تشکیل روند نزولی موقت دارد. در هر صورت، شکسته شدن و عبور قیمت از دو محدوده مذکور، می تواند سیگنال مناسبی برای ورود به معامله 

خرید یا فروش باشد.

توجه داشته باشید تحلیل فوق نظر و بررسی تیم تحلیل صرافی معتبر ارزهای دیجیتال بیت نوین می باشد و این مجموعه هیچگونه مسولیتی در قبال این تحلیل نخواهد داشت.

تحلیل روزانه بیت کوین 1399/10/01

بعد از رسیدن قیمت به تارگت اولیه که در تحلیل روز گذشته مشخص شده بود، در ادامه برای روند امروز

تحلیل روزانه بیت کوین 1399/10/04

شکل کندل در چهار روز گذشته از خانواده دوجی ها بوده است و این نشان از تردید و عدم قطعیت ادامه روند در بین معامله گران بیت کوین دارد.