استورج چگونه کار ‌می‌کند؟

نحوه کار شبکه ارز دیجیتال استورج شباهت زیادی با فناوری تورنت (Torrent) دارد. تورنت‌ها به صورت شبکه‌های نظیر به نظیر عمل ‌می‌کنند که در آن هر فایل ذخیره‌شده به بخش‌های کوچک زیادی تقسیم ‌می‌شود و سپس بین کاربران توزیع ‌می‌شود. کاربران هم نسخه‌های یک فایل را ذخیره و نگهداری ‌می‌کنند.

وقتی شخصی یک کپی از فایل را بخواهد، برای دریافت سایر تکه‌های فایل موردنظر که در اختیار سایر کاربران است، به آنها Seed ارسال ‌می‌کند. سرانجام، نرم‌افزار تورنت قطعات فایل را جمع‌آوری و فایل اصلی را دوباره ایجاد ‌می‌کند. سیستم مشابهی در شبکه ارز دیجیتال استورج استفاده ‌می‌شود:

روند تقسیم فایل‌ها در شبکه Storj، شاردینگ فایل نامیده ‌می‌شود.

شبکه Storj به جای اینکه یک فایل کامل را از یک منبع تهیه کند، به کاربر این امکان ‌را می‌دهد که قطعات مختلف فایل مورد نظر را همزمان از چندین منبع مختلف دانلود کند. این سیستم انتقال فایل غیرمتمرکز به Storj اجازه می‌دهد که خود را به عنوان یک راه‌حل دانلود سریع‌تر در مقایسه با سایر ارائه‌دهندگان فضای ذخیره‌سازی معرفی کند.

با شکستن فایل‌ها به قطعات یا شاردها، دیگر در شبکه Storj امکان دسترسی یک سازمان یا شرکت خاص به فایل‌های کامل از بین ‌می‌رود. در حالی که شبکه‌های تورنت، اطلاعات مربوط به قطعات فایل را به صورت عمو‌می ‌منتشر ‌می‌کنند، اما در شبکه استورج فقط آپلودکنندگان محل قرارگیری فایل‌ها را ‌می‌دانند. به این ترتیب، Storj ‌می‌خواهد از حریم خصوصی طرف‌های درگیر در روند انتقال فایل محافظت کند.

ویژگی‌های ارز دیجیتال Storj

ارز دیجیتال استورج ‌می‌خواهد با پشتیبانی از ذخیره‌سازی مقادیر زیادی از فایل‌های ویدئویی، صوتی، عکس و … به یک پلتفرم تحویل محتوای رسانه‌ای همه‌منظوره تبدیل شود.

امنیت در ارز دیجیتال استورج

در عین حال‌، نگرانی‌‌هایی وجود دارد که ممکن است سیستم افزونگی Storj باعث کند شدن شبکه شود. به منظور جلوگیری از این امر‌، شبکه مجموعه ای از قوانین را برای حذف پرونده‌‌هایی ارائه کرده است که به عنوان بخشی از سیستم افزونگی بار‌ها تکرار می‌شوند.