Dapp در شبکه ترون

در حال حاضر استقرار قرارداد هوشمند TRC 20 در بیش از 20 حوزه مانند بازی و کیفمورد استفاده قرار گرفته است و این امر موجب شده تا قراردادهای هوشمند بیش از 400 میلیون بار فراخوانی شوند.

انواع زیادی از Dapp ها وجود دارد که در میان آنها Dappهای شرط بندی، 74 درصد را از آن خود کرده اند و پس از آن Dappهای گیمینگ با 11 درصد افراد دنبال میشوند.

همچنین تراکنشها و Dappهای اجتماعی وجود دارند. Dappهای قابل پیش بینی نبوده و قادر هستند مردم عادی را بهپیوند دهد.

Dapp برای افرادی که می‌خواهند به دنیای بلاکچین وارد شوند امکاناتی را توسعه داده و تجربه داشتن مزایای یکدیجیتال را فراهم می‌آورد.

ارز دیجیتالی مانرو

با مانرو سایرین نمی‌توانند بگویند آن را از کجا دریافت کرده‌اید، به کجا می­خواهید ارسال کنید و یا مقدار آن چقدر بوده است. مانرو قابل رهگیری نبوده، از این رو به حفظ حریم خصوصی کمک می­کند.

تحلیل گر تکنیکال

حوزه‌ وسیع تحلیل تکنیکال همزمان با رشد فزاینده‌ آن به دو دسته تقسیم می شود. اساس کار برخی از تحلیل گران نمودارها است که بهتر است به آنها بگوییم تحلیل گران آماری.