« مژده به تمام کاربران صرافی آنلاین بیت نوین »

تا اطلاع ثانوی کارمزد تمام معاملات صرافی بیت نوین %0 می باشد.

کارمزد

کارمزد معاملات در بیت نوین بصورت درصد از مبلغ کل معامله و از هر دو طرف معامله، به صورت درصد از حجم دارایی درخواستی محاسبه میگردد. به طور مثال اگر به عنوان فروشنده، بخواهید در برابر بیت‌ کوین، ریال دریافت کنید کارمزد به صورت درصد از ریال دریافت می‌شود، و بالعکس اگر به عنوان خریدار بخواهید با ریال خود بیت ‌کوین خریداری نمایید، کارمزد به صورت درصد از بیت‌ کوین دریافت خواهد شد، نسبت به حجم معاملات کاربر، کارمزد معاملات، طبق جدول زیر محاسبه می گردد:

  • کمتر از 10 میلیون تومان = %0.5

  • بین 10 تا 20 میلیون تومان = %0.45

  • بین 20 تا 50 میلیون تومان = %0.4

  • بین 50 تا 100 میلیون تومان = %0.35

  • بین 100 تا 200 میلیون تومان = %0.3

  • بیشتر از 200 میلیون تومان = %0.25

کارمزد ارسال در شبکه بلاکچین به نوع رمزارز بستگی دارد، این هزینه در واقع به دلیل فرایند تراکنش درشبکه بلاکچین کسر می‌گردد و بیت نوین در آن نقشی ندارد. در حال حاضر این هزینه‌ها به شرح زیر است:

کوین کارمزد شبکه برای تراکنش های برداشت به کیف پول خارج از شبکه بیت نوین کارمزد تبدیل برای تراکنش های برداشت به کیف پول خارج از شبکه بیت نوین
0.00050000 0.00000000
0.00010000 0.00000000
0.00250000 0.00000000
0.01000000 0.00000000
0.00100000 0.00000000
0.00200000 0.00000000
2.00000000 0.00000000

کارمزد واریز و برداشت ریالی در بیت نوین صفر خواهد بود.برداشت‌های ریالی برای تمامی حساب‌ها، در قالب انتقال پایا و یک بار در روز انجام خواهد گرفت. بدیهی است مدت زمان انجام تسویه ریالی، بسته به زمان درخواست برداشت، در روزهای غیر تعطیل می‌تواند حداکثر تا 24 ساعت به طول انجامد.