« مژده به تمام کاربران صرافی آنلاین بیت نوین »

تا اطلاع ثانوی کارمزد تمام معاملات صرافی بیت نوین %0 می باشد.

راهنمای ثبت نام

برای ثبت نام، اﺑﺘﺪا ﺑﻪ آدرس وﺑﺴﺎﯾﺖ بیت نوین www.bitnovin.com مراجعه فرمایید.

سپس گزینه ثبت‌ نام را انتخاب نمایید.

لطفاً اﻃﻼﻋﺎت لازم را ﺑﻪ دﻗﺖ وارد و گزینه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را انتخاب نموده، توجه فرمایید که کلمه عبور شما میبایست حداقل شامل ٨ کاراکتر، از قبیل حروف بزرگ، کوچک، ارقام و حداقل یک کاراکتر خاص مانند $، &، @@ باشد.

پس از وارد نمودن آدرس الکترونیکی و رمز عبور معتبر، فرایند ابتدایی ثبت نام شما به پایان میرسد، در این مرحله لینک فعال سازی به آدرس الکترونیکی شما ارسال می گردد، برای تایید آدرس الکترونیکی خود، میبایست بر روی لینك ارسال شده كلیك نمایید.

پس از تأیید آدرس الکترونیکی، فرایند ابتدایی ثبت نام به پایان میرسد و برای تکمیل امور احراز هویت میبایست وارد صفحه معاملات گردید.